Що е то строителен мениджмънт и необходим ли е той?

Управлението на строителни проекти, което е основна дейност на Профинитум, или иначе казано строителният мениджмънт е професионална практика, включваща набор от услуги за строителни проекти и програми. Осъществява се чрез планиране на проектните и строителни фази във връзка с постигане на целите на проекта и се състои от управление на качеството, разходите, времето за изпълнение и обхвата на работа.

Управлението на инвестиционни проекти е цялостното планиране, координация и контрол на проекта от самото му начало, за да бъдат постигнати изискванията на клиента от функционална и финансова гледна точка. Целта е инвестиционния проект е да бъде завършен в срок, в рамките на планираните разходи и с необходимото качество.

Услугата гарантира оптимално изпозлване на наличните средства, контрол, изготвяне и следване на проектен график, оптимално използване на капацитета на изпълнителите, управление на промени и спорове, повишаване на качеството, гъвкавост при различни договори и обществени поръчки, управление на паричните потоци.

Консултантът има за цел да улесни задълженията на  инвеститора, да го насочи в правилната посока за да се получат възможно най-добри резултати, което безспорно е от голямо значение за успешната реализация на проекта. Огромните мащаби на строителството през последният век, изискващи значителни капиталовложения, увеличиха риска на реализацията и надхвърлиха знанията и възможностите на собственика сам да увладее  процеса.

Когато собственикът разбере, че строителството не е само редене на тухли и изливане на бетон, а преди всичко организация, управление и финансиране, консултантът се появява като координатор, който действа от името и в интерес на собственика - клиент.

Клиентът ползва услугите на консултанта във всички етапи на реализация на проекта - от прединвестиционните проучвания до въвеждането на "обекта" в експлоатация и с негова помощ избира проектант, супервайзор и контарктор.


За всичко това консултантът носи отговорност пред клиента - като започнем от всичко, което се случва с инвестиционния проект и стигнем до за експлоатационните му качества.

Надяваме се, че с това сме разяснили поне донякъде необходимостта от участието на консултант, който да се занимава с управлението на строителния Ви проект и Ви уверяваме, че няма да съжалявате, ако поверите тази отговорност именно на Профинитум!

Коментари

Популярни публикации