Пасивната къща - концепция на бъдещето


Днес ще ви запознаем с идеята за пасивните къщи или т.нар. "нулево-енергийно строителство", която набира все повече популярност. За никого не е тайна, че световните енергийни ресурси днес са силно ограничени, а това от своя страна налага разумното им изразходване. Хората започнаха да се замислят за ползата и значимостта на икономията на енергийните ресурси още след първата по-сериозна енергийна криза, разразила се 1974 – 1975 г.
Към днешна дата, когато по експертни оценки са останали запаси за максимум още 50 години от основните енергийни източници (нефт, газ и въглища), тяхното устойчиво разходване и адекватно съхранение става приоритет за съвременното общество. Нашите домове изразходват почти половината от световната енергия и затова те имат най-голям потенциал за оптимизиране изразходването на енергийни ресурси. Чрез инвестирането в строителството на пасивна къща, бихме се застраховали от безбожните сметки към електроразпределителните дружества. 
Електроенергията ще става все по-скъпа в бъдеще, което е логично, тъй като постоянното експлоатиране на силно ограничените енергийни ресурси на Земята не може да доведе до намаляването на тяхната цена. За съжаление ресурсите с времето стават все по-оскъдни, а това от своя страна води до повишаване на тяхната цена.
Пасивната къща обаче, със своята иновативна концепция, представлява къща с незначителен разход на електроенергия за поддържане на оптимален микроклимат и се явява изход от ситуацията с нарастващата цена на ресурсите. Това е една енергонезависима система, при която не са необходими разходи за поддържане на комфортна температура. Отоплението в пасивната къща се дължи на топлината на хората, живеещи в нея, домакинските уреди и възобновяеми енергийни източници (слънчева, геотермална, ветрова енергия). Реализираните енергонезависими къщи в световен мащаб не са много, но масово разпространение придобиват пасивни къщи които се нуждаят само от около 10% от енергопотреблението използвано в един конвенционален дом. Пасивните къщи осъществяват два вида икономии в сравнение с конвенционалните къщи – директни и индиректни. Директните се изразяват в по-малко консумирана електроенергия, а индиректните - вследствие на по-малката консумирана електроенергия по-малко отделени парникови газове при производството й.

Основната консумация в един конвенционален дом е предназначена за отопление или това са над 75%. С повишаването на стандартите за енергийна ефективност този процент значително намалява като при стандарта „Пасивна къща” е напълно минимизиран. По стандарт разходите на ел. енергия за поддържане на оптимална температура при „Пасивната къща” не трябва да надхвърлят 15 Kwh/m2, а общата енергия консумирана за отопление, топла вода и електроуреди, не бива да надхвърля 120 kWh/m2 годишно. За сравнение, неизолирана сграда изразходва само за отопление между 200 и 300 kWh/m2 годишно. На графиката по-горе може да видите принципа на реализация на пасивната къща.

Колко обаче струва всичко това? Цената на една пасивна къща е грубо казано с около 25-30% по-висока от тази на една конвенционална такава, с тази разлика обаче, че пасивната къща се самоизплаща във времето, което не е характерно за обикновеното строителство. Възвръщането на инвестицията следва от драстично намалените разходи за ел. енергия до над 10 пъти. Цената зависи от използваните материали при строителството като най-условно може да варира от 300 EUR/m2 до 600 EUR и повече. Цената не включва парцела и вътрешното обзавеждане. Тези факти показват, че стойността на една пасивна къща е напълно сравнима с цената на строителството на една нова сграда, покриваща всички изисквания за качество и енергийна ефективност, която възлиза на 150-250 EUR/m2.
Надяваме се с този материал да сме успели да ви запознаем основно с предимствата на живота в пасивна къща. Очаквайте скоро допълнителен материал по темата.

Коментари

Популярни публикации