СТАРТИРАХА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАГРАДИ ЗА ПУБЛИЧНО ГРАДСКО ПРОСТРАНСТВО

Центърът за съвременна култура на Барселона обяви деветите Европейски награди за публично градско пространство. Наградите се организират от Центъра заедно с Архитектурната фондация (Лондон), Архитектурен център (Виена), както и с Града на архитектурата и наследството (Париж), Музея на финландската архитектура (Хелзинки), Немския архитектурен музей (Франкфурт) и Музея на архитектурата и дизайна (Любляна).


В конкурса могат да участват проекти за нови или обновени публични пространства, реализирани през 2014 и 2015 година, но като се има предвид, че някои градски интервенции са с много голяма продължителност, всеки проект, който не е напълно завършен в рамките на този период, може да участва за наградата, ако са завършени достатъчно на брой фази, свързани с крайния резултат. 

Критериите за подбор са свързани не само с качеството на работата от чисто архитектурна гледна точка, но и с оценка на въздействието на намесата в конкретната обстановка и върху колективния живот. Големината на града не е ограничаващ фактор, въпреки че ще бъде даден приоритет на средни или големи общини и тези с по-голямо градско значение. Ще се обърне внимание на премахването на физически и/ли символични бариери за подобряване качеството на живот на жителите, както и върху приноса на проектите за подобряването на околната среда, насърчаване на обществения транспорт, запазване на енергийните ресурси и преработката на битови отпадъци. Ще бъдат отчетени и целите, които са ръководели проекта, степента на участие на гражданите и тяхната ангажираност при разработването, производството и/ли последващата поддръжка на пространството, както и степента на приемане на проекта от страна на потребителите. 

През 2014 бяха представени 274 проекта от 30 различни европейски държави. За информация и регистрация - тук.


Източник: citybuild.bg


Коментари

Популярни публикации